Prihlásenie vozidiel

ÚKON

 1. Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak je výkon motora do 80 kW vrátane a prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie Ns najviac tromi miestami na sedenie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov

33 €

 1. Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie Ns najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak je výkon motora

 

nad 80 kW do 86 kW....................................................................................................167 €

nad 86 kW do 92 kW....................................................................................................217 €

nad 92 kW do 98 kW....................................................................................................267 €

nad 98 kW do 104 kW..................................................................................................327 €

nad 104 kW do 110 kW................................................................................................397 €

nad 110 kW do 121 kW................................................................................................477 €

nad 121 kW do 132 kW................................................................................................657 €

nad 132 kW do 143 kW................................................................................................787 €

nad 143 kW do 154 kW................................................................................................957 €

nad 154 kW do 165 kW.............................................................................................1 157 €

nad 165 kW do 176 kW.............................................................................................1 397 €

nad 176 kW do 202 kW.............................................................................................1 697 €

nad 202 kW do 228 kW.............................................................................................2 047 €

nad 228 kW do 254 kW.............................................................................................2 467 €

nad 254 kW .................................................................................................................2 997 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Prvý zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmen a) a b) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov

33 €

 1. Prvý zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov

33 €

 

 1. Ďalší zápis držiteľa motorového vozidla okrem prvého zápisu držiteľa motorového vozidla podľa písmen a) až d) alebo prípojného vozidla  do evidencie v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov

33 

 

Poistenie

Viete, že PZP musíte mať uzavreté v deň prvého použitia vozidla?

 • od nás odchádzate s poisteným autom
 • naši finančný poradcovia Vám nájdu najvhodnejšie poistenie – pomer kvalita produktu a jeho cena
 • poistenie uzavriete bez čakania pri kúpe auta
 • ponúkame možnosť zahrnúť poistenie do mesačných splátok úveru
 • asistenčná služba zdarma
 • novinka - poistenie čelného skla

Havarijné poistenie

Uzavrite si kompletné poistenie vozidla voči všetkým rizikám.

 • základné riziká: živel, havária, odcudzenie, poškodenie, vandalizmus
 • ďalšie riziká: poistenie čelného skla, batožiny, úrazové poistenie prepravovaných osôb
 • naši finančný poradcovia Vám poradia, porovnajú produkty a nájdu najvhodnejšiu variantu poistenia
 • poistenie uzavriete bez čakania pri kúpe auta
 • ponúkame možnosť zahrnúť poistenie do mesačných splátok úveru
 • poistenie aj bez spoluúčasti, t.j. poisťovňa preplatí plnú výšku opravy
 • asistenčná služba zdarma
   

Poistenie schopnosti splácať 

 • doplnkové poistenie k úveru - poistenie schopnosti splácať splátky pre prípady pracovnej neschopnosti, straty zamestnania, invalidity alebo smrti
 • možnosť zahrnúť do mesačných splátok